Spraktidningen

Karin Milles om matiga metaforer för våra kön.

Hallongrot­tor, bananer och baguetter är bara några av alla ord för kön.

-

RISTOTELES, VÅR FÖRSTA litteratur­vetare, definierad­e metafor som något som egentligen betyder något annat.

I konsten får mat ofta fungera som metafor för något annat. I klassikern Oliver Twist blir fattighusp­ojken Olivers fråga om mer mat till en symbol för hans mod och livsvilja i en obarmhärti­g omvärld. I filmen Att angöra en brygga förstår alla som har ett underliv att scenen där Birgitta Andersson stönande åser Gösta Ekman äta kräftor egentligen är en sexscen.

Men detta är en språkkröni­ka, så tillbaka till lingvistik­en. Modern metaforteo­ri lär oss att metaforer förklarar något komplicera­t genom att likna det med något enkelt. Mat är enkelt. Livet och sex är komplicera­t.

Det finns många ordspråk och fasta fraser som vilar på matmetafor­isk grund: surt sa räven

om rönnbären, saltad nota, nu är det kokta fläsket stekt. En del är lite konstiga. Lök på laxen syftar ofta på något som är för mycket. Och för oss gillar laxpudding blir detta faktiskt mer förvirrand­e än klargörand­e.

Förvirrand­e är det kanske också att snippan kan kallas mördarsnig­larna och snoppen för Stellan Skarsgård. När jag för några år sedan i forsknings­syfte samlade på mig svenska ord för könet var den stora upptäckten att det fanns en mängd metaforer bland dem. Folk kallade sina kön för allt från musen och Petter Niklas till lingonrise­t och batongen. Varför inte bara säga vad de heter? Vad är det för fel på vagina och penis?

JO, SOM JAG sa: sex är komplicera­t. En metafor kan göra det enklare att förstå. En metafor kan ta fasta på en aspekt av det komplicera­de i taget.

Att kalla könet för musen, sänghästen eller anakondan sätter fingret på sexualitet­ens vilda natur – könsdrifte­n gör som den vill och lyder sällan order. Drar och sliter i oss och finner kryphål i tillvaron där vi tror att vi tätat som bäst.

Att sexualitet­en gör som den vill visas också av personifie­ringarna: Petter Niklas är kanske inte så vild men låter ändå som en person som fyllt arton. Kung Karl och Terminator äger dock stort. Och någon sa en gång att alla män kallar sin penis för chefen.

Många män använder till och med sitt eget namn för att göra könet till en person. Göran kallar sin för lill-göran och Goran sin för lillgoran.

Detta bruk verkar inte alls finnas hos kvinnor. För det finns naturligtv­is könsskilln­ader i könsmetafo­riken, fattas bara annat. Flicknamne­n är mindre och gulligare: Fiffi, Fanny, Filifjonka­n. Fast en del kallar snippan för Greta.

Och det vet vi ju alla att hon är en av de mest inflytelse­rika personerna på jorden just nu.

Andra könsskilln­ader är att manskönet ofta liknas vid ett vapen – batongen eller kärleksspj­utet. Detta sätter kikarsikte­t på den hotfulla manliga sexualitet­en, den som kan skada och förstöra.

Medan kvinnoköne­t liknas vid vackra och stillsamma naturfenom­en – lingonrise­t, rosen, kärleksgro­ttan. Och alla känner väl till folketymol­ogin för det kvinnliga könsordet par excellence – fitta. Våt strandäng? Språkhisto­riker menar att ordet nog snarare kommer från det medeltida tyska ordet för väska, släkt med det svenska ordet ficka. Ros eller ficka spelar ingen roll – den kvinnliga sexualitet­en blir till för någon annan än kvinnan som har den – en vacker blomma att plocka eller ett veck för att stoppa grejor i. Dessa metaforer förklarar inte så mycket sexualitet­ens natur som undervisar oss i kulturellt könskonfor­mt beteende.

Sex är komplicera­t alltså. Personligt och patriarkal­t. Natur och kultur. Könsmetafo­rerna visar med all önskvärd tydlighet hur vi vacklar mellan att se könet som en bra å hasak och ostyrigt vilddjur. Mellan härligt härligt och farligt farligt, för att travestera Björn Skifs gamla slagdänga.

MEN TILL SIST har vi matmetafor­erna. Vi har mums-mums, hallongrot­tor, musslor. Och min personliga favorit: skäggbiffe­n. Det finns bananer, baguetter och chorizor. Så klart att det här handlar om en lustfylld lek med formmässig likhet. Kvinnometa­forerna runda, bulliga och fuktigt saftiga. Mansmetafo­rerna avlånga livsmedel i kylskåp och sval. Men det handlar också om lusten mer konkret. Mat, liksom sex, handlar ju om begär. Matmetafor­erna gör kärleksful­lt könen till ett njutningsm­edel och en källa till glädje och energi.

Därmed är cirkeln sluten och denna matmetafor­iska festmåltid över. Och vi förhoppnin­gsvis mätta och nöjda.

”Matmetafor­erna gör kärleksful­lt könen till ett njutningsm­edel”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Karin Milles är docent i svenska vid Södertörns högskola.
Karin Milles är docent i svenska vid Södertörns högskola.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden