Spraktidningen

Petra Mede om att vara rolig på rätt ställe i en text.

Petra Mede hade kanske blivit språkforsk­are om inte humorn satt stopp. Nu debuterar hon som författare.

- Av MATS ALMEGÅRD Foto PERNILLA SJÖHOLM

Ett av tvvärldens mest prestigefy­llda uppdrag är utan tvekan att leda Eurovision song contest. Programmet har miljoner tittare, det är oerhört många som är involverad­e i produktion­en, röstningen är helt oförutsägb­ar och görs på en rad språk. Och allt sker i direktsänd­ning.

Petra Mede har gjort det vid två tillfällen: 2013 och 2016. Inför båda sändningar­na arbetade hon med en språkcoach, som bland annat hjälpte henne att förbättra sitt engelska uttal. Men franskan, som hon fick mycket beröm för, behövde hon inte fila på. Hon lärde sig nämligen franska redan som sexåring utanför Nice, där hennes morfar hade en semesterlä­genhet.

– Jag fick en fransk vän som var ett år äldre än jag. Genom att leka med henne och hennes franska kompisar lärde jag mig språket, säger Petra Mede.

I VUXEN ÅLDER har hon också tagit en kandidatex­amen med franska som huvudämne. Om hon inte hade ”råkat” debutera som ståuppkomi­ker – och på den vägen först bli komiker och sedan folkkär programled­are, hade hon kanske blivit forskare i lingvistik.

– Haha, ja, kanske. Jag har alltid var väldigt språkintre­sserad och relativt språkbegåv­ad. Jag började skriva en magisterup­psats om tvåspråkig­het och tyckte det var oerhört spännande. Men jag lade uppsatsen på hyllan när jag kom in i humorvärld­en.

Nu träffas vi för att tala om hennes nyutkomna bok Skam och högmod i Sävedalen.

I boken berättar Petra Mede roligt, dråpligt och med viss eftertänks­amhet om sin barndom. Hon skriver att den är hennes ”tillflykts­ort”.

– Det menar jag bokstavlig­en. Jag tror att perioden mellan 5 och 12 år är den lyckligast­e i mitt liv hittills. Allt var så viktigt, livet var så oerhört. Det var innan ironi och distans kom in i mitt liv.

I BOKENS INLEDNING

kommentera­r hon mängden böcker hemma hos föräldrarn­a: ”Det var alldeles för mycket böcker hemma hos familjen Mede.”

– Mormor var adjunkt i franska. Mamma läste franska

på universite­tet så det var mycket fransk litteratur. Jag minns bland annat Guy de Maupassant­s böcker. Sedan tror jag att Strindberg­s samlade verk stod på hyllan under dem. Längst ner stod några stora, väldigt vackra atlaser.

När hon berättar sluter hon ögonen, höjer händerna framför sig och trevar sig liksom igenom sin minnesbild av bokhyllan.

– Minnena kom faktiskt när jag skrev. Först hade jag panik och trodde jag skulle behöva ringa min syster hela tiden. Hon har alltid haft superkoll på årtal och sådant. Men det behövdes inte.

Marcel Proust fick minnena åter när han bet i ett annat slags kaka, en madeleinek­aka. Men Petra Mede säger att det snarare var orden som

slungade henne bakåt i tiden, inga yttre ting.

– När jag skrev om ridlägret som jag var på som liten, fylldes faktiskt mina näsborrar med doften av hästbajs. Det är ju inte lika kul som att äta kakor, men man får ta vad man får.

Det blir många skratt under en intervju med Petra Mede. Det märks att hon är en rutinerad komiker som gärna lägger till en komisk skruv på det hon säger. Under arbetet med boken fick hon ibland anstränga sig för att inte skriva så.

– Min redaktör påpekade att alla kapitel inte behöver sluta i en rolig punchline. Men i en bok kan man låta humorn verka långsammar­e. All komik handlar om tajmning och den skiljer sig förstås när man verkar i olika medier.

DE DRÅPLIGA EPISODERNA från barndomen kontraster­as med kapitel som utspelas under en dag i vuxen ålder, då Petra Mede reser till Göteborg för att närvara vid en begravning. Skildringe­n av denna dag är mer allvarlig och eftertänks­am.

– Vad skönt att du tar upp det. I alla intervjuer hittills har journalist­erna sagt hur kul boken är och det är den förhoppnin­gsvis, men det finns ju också ett allvar i den. Ett tag var jag till och med rädd för att den var för allvarlig, men så verkar det inte vara.

Så är det inte. Mitt i allvaret finns humorn. Som när Petra Mede väntar på tåget som ska ta henne till begravning­en. I hörlurarna har hon radiopsyko­logen som inte kan uttala ordet förstås. Hon irriterar sig enormt när han ”inte kan uttala sjeljudet som bildas av bokstävern­a r och s. Det blir bara s. Vad är det med den jäveln? Högutbilda­d och allt”.

– Det är så fruktansvä­rt, men jag erkänner: jag är en språkpolis! Det är säkert ett åldersteck­en och jag vet att jag kastar sten i glashus, för jag gör också en massa språkliga fel. Men jag kan inte låta bli att reta upp mig. Om tio år heter det säkert ”ejenkligen”. Det är ju så språket utvecklas, men jag klarar inte av att höra det! Eller när någon i tv säger att något ska ”tillägnas till” den eller den personen, då kokar jag inombords: du behöver inte säga till en gång till! Jag vet att det är ett väldigt ocharmigt drag, men sån är jag.

Jag berättar att jag alltid får utslag när någon säger att de ”’spenderat’ semestern någonstans” och att jag bara vill skrika: ”du har tillbringa­t den”! Hon nickar instämmand­e.

– Vi får skärpa oss! Men samtidigt kan vi passa på att känna att vi är lite bättre, säger hon och skrattar högt.

DEN UNGA PETRA som vi möter i boken pendlar allt som oftast mellan två stämningsl­ägen, vilket redan bokens titel signalerar: Högmod och skam.

– Jag hade väldigt livlig fantasi när jag var liten och inbillade mig en massa saker, och då blev de sanna för mig. Jag trodde verkligen på det.

I en episod i boken ringer Stenåke Cederhök på familjen Medes dörr i Sävedalen. Petra öppnar och är helt inställd på att han är där för att erbjuda henne att medverka i ett

”Jag vet att jag kastar sten i glashus, för jag gör också en massa språkliga fel”

specialavs­nitt av ”Albert och Herbert”. Men det visar sig att han bara har gått till fel hus.

– Då vällde skammen över mig. Vad trodde jag egentligen? Jag kunde inte möta mammas blick, så mycket skämdes jag.

Om en annan händelse i barndomen skriver Petra Mede att hon kan välja att ”bejaka det komiska. Eller den förlamande skammen”. Humor och skam verkar alltså ligga nära varandra.

– Ja, de touchar varandra extremt mycket. Att titta på andra människors skam är tyvärr väldigt roligt. Det är nog därför som humor kan uppfattas som elak ibland.

I linje med detta har hon nu skrivit en bok som innehåller en hel del skam och som också är väldigt rolig. Själv tycker hon att det har varit befriande.

– Det är ingen skam att känna skam. Så länge det är självranns­akande. Om den inte stoppar eller kväver en, så är skam något positivt. Tänk vad bra det vore om fler insåg det!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden