Spraktidningen

Ukrainska.

-

I UKRAINA KALLAS ukrainskan ofta för cолов'їна мова, ”solovjina mo va ”,’ näktergals­språket ’. Den svensk ukrainska pianisten Natalya Pasichnyk menar att det beror på att språket låter väldigt sjungande.

– Ukrainskan har en ljus klang och en intonation som går uppåt hela tiden. I motsats till svenskan uttalas också alla vokaler långt fram i munnen, vilket gör det tacksamt att sjunga på språket, säger hon.

Dessutom används di m inuti v ändelser rikligt – ändelser som får ord att beteckna något litet och sött. Ändelserna förekommer inte bara på substantiv och adjektiv, som i зелененьки­й огірочок, ”zelenenjky­j ohirochok”, ’den smågröna lillgurkan’, utan också på verb, som спатоньки ”spatonjky”, ’småsova’.

– I Ukrainas nationalså­ng finns det knappt en rad utan diminutiv. Till och med ordet fiender i frasen ”våra fiender ska förgås” är skrivet i diminutiv, så att det låter sött och gulligt, säger Natalya Pasichnyk.

Självbetra­ktar hon både di m inuti v ändelserna och sångbarhet­en som en spegling av den mjuka ukrainska mentalitet­en. Men hon sätter också språkets mjukhet i samband med landets rika tradition av folksånger.

– I Ukraina kom nog sången före språket, och det finns fortfarand­e en stark tradition att sjunga vid maten. Jag tror att det är därför så många ukrainska sopraner gör karriär i världen, säger Natalya Pasichnyk.

 ??  ?? TEXT:
Natalya Pasichnyk är konsertpia­nist och grundare av
Ukrainska institutet i Sverige.
TEXT: Natalya Pasichnyk är konsertpia­nist och grundare av Ukrainska institutet i Sverige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden