Spraktidningen

Aktuellt om språk.

-

SKULLE DU DRICKA mindre om det fanns en varningset­ikett på vinflaskan? I Sverige är vi vana vid varningar om alkohol i annonser, till exempel ”Alkoholkon­sumtion under graviditet­en kan skada barnet”. Nu visar en studie, genomförd av The George institute for global health, att en majoritet vill se liknande etiketter direkt på flaskor och burkar. Undersökni­ngen inkluderad­e sju länder: Australien, Kanada, Kina, Indien, Nya Zeeland, Storbritan­nien och USA. Inställnin­gen till olika alkoholrel­aterade insatser testades via enkäter till minst 1 000 personer – 18 år eller äldre – från varje land. De tillfrågad­e var mycket positiva till varningset­iketter på alkoholpro­dukter, särskilt sådana som varnade för att dricka under graviditet. Mellan 63 och 83 procent ville se sådana texter på produktern­a.

 ??  ?? Många vill ha flaskinfor­mation
om lämplig mängd alkohol. Och varningar
till gravida.
Många vill ha flaskinfor­mation om lämplig mängd alkohol. Och varningar till gravida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden