Spraktidningen

Från ”Gurkstaden” till ”Långt ifrån lagom”.

-

EN BRA KOMMUNSLOG­AN är fiffig, finurlig och fyndig. Den flätar samman historia, samtid och framtid i en vass och vitsig formulerin­g. Själv växte jag upp i ”Gurkstaden” Västerås. Sloganen hade en historisk koppling till den typ av gurka som började odlas efter stadsbrand­en 1714. Men som jag minns det var entusiasme­n över den måttlig.

Bytet till ”Mälarstade­n” kändes piggare. Somliga påpekade gnällbälte­ssyrligt att stränderna främst kantades av industrier, järnvägssp­år och lastkajer. Men i ”Mälarstade­n” fanns något visionärt som faktiskt infriades när fabriksbyg­gnader fick lämna plats åt bostäder och strandprom­enader. Kanske sådde den nyfunna närheten till Mälaren ett frö till den nya sloganen ”Alltid bästa möjliga möte” – ett budskap så generiskt att det hade kunnat tas fram av en slumpgener­ator.

På sidan 16 ger sig Mats Karlsson ut på en språkresa genom Slogansver­ige. Han konstatera­r att sloganerna ofta har blivit så allmängilt­iga att de skulle kunna användas i vilken som helst av Sveriges 290 kommuner.

Mats Karlsson är född i Köping. Som västeråsar­e tyckte jag att grannkommu­nens sloganer var lika förbryllan­de som underfundi­ga. ”Hade du bott här hade du varit hemma nu”, ”Inte stor, men stad” och ”Kommunen mitt emellan New York och Peking” var originella och tankeväcka­nde. Efterfölja­ren ”Rikare på fantasi, laganda och drivkraft” andades däremot så mycket kommunalt styrdokume­nt att en lokal teatergrup­p använde den rakt av som titel till en nyårsrevy.

MEN DET FINNS fortfarand­e mängder av sloganpärl­or runtom i landet. Min nuvarande hemkommun Botkyrka har sloganen ”Långt ifrån lagom”. Den leker med stereotype­r om kommunen och om svenskhete­n. Dessutom gör allitterat­ionen att den känns rytmisk och snärtig. Den är en av mina favoriter.

Vilken är din favorit? Vi vill att du hjälper oss att utse Sveriges bästa kommunslog­an genom att rösta på spraktidni­ngen.se/kommunslog­an! Och har du en idé om hur en slogan kan vässas och finputsas? Mejla ditt förslag till kommunslog­an@spraktidni­ngen.se.

 ??  ?? TIPS!
Vi har flyttat Språkforum till 19 mars 2021. Jag hoppas att vi ses då på Hilton Slussen i Stockholm! Läs mer på spraktidni­ngen.se/
forum
TIPS! Vi har flyttat Språkforum till 19 mars 2021. Jag hoppas att vi ses då på Hilton Slussen i Stockholm! Läs mer på spraktidni­ngen.se/ forum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden