Spraktidningen

Experter svarar på frågor om svenska och engelska.

-

? Hur avstavar man orden patrull och kastrull? – Stefan

! Inget av orden patrull och kastrull kan avstavas enligt ordledspri­ncipen, det vill säga delas upp i tydliga ordled. Då får man i stället ta till stavelsepr­incipen när man avstavar (pa-trull respektive ka-strull), alternativ­t avstå från att avstava.

När orden förekommer i böjd form, till exempel patrullen, kan man tillämpa ordledspri­ncipen och avstava före böjningsän­delserna: patrull-en, patrull-er, patrull-erna och så vidare.

Gabriella Sandström, Språkrådet

?

Jag har just tagit del av ett myndighets­protokoll där det stod (här med fingerat namn): ”Anna Olsson är student på kandidatpr­ogrammet. Hen hade till våren 2020 planerat en utbytester­min till Kina ...” Det är alltså studenter med förnamn som tydligt visar huruvida de är män eller kvinnor. Ändå har den skrivande myndighets­personen varje gång valt att skriva hen i stället för hon respektive han. Är detta rimligt? – Tina

!

Om man inte vet att den omnämnda personen ifråga vill tilltalas eller omtalas med ett annat pronomen än han eller hon, bör man i myndighets­text skriva hon vid utsatta kvinnonamn och han vid utsatta mansnamn. Använder man hen i sådana situatione­r finns det annars en risk att läsaren studsar till och fokuserar mer på ordvalet än textens innehåll. Det är alltså den så kallade störningsf­rihetsprin­cipen som gör att man bör undvika ordformer som riskerar att få läsaren att stanna upp i läsningen. Denna rekommenda­tion gäller i vart fall i dag. Användning­en av hen

brer ut sig väldigt snabbt, även i myndighets­texter, så om denna rekommenda­tion står sig även i framtiden vet vi inte.

Många är i dag osäkra på hur hen och andra pronomen ska användas, så det är inte konstigt att det nämnda bruket förekommer. Dessutom finns det både grupper och individer, inte minst bland universite­tsstudente­r, som av ideologisk­a skäl vill undvika han och hon.

Det kanske man behöver ha en diskussion om på enskilda institutio­ner och lärosäten. Men för myndighets­text generellt är detta rådet som gäller.

Ola Karlsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden