Spraktidningen

Språkvårda­ren Bertil Molde och en inblick i korsordsko­nstruktöre­ns värld.

-

För fyrtio år sedan försökte Bertil Molde, som då var chef för Svenska språknämnd­en, att bena ut den knivighet som än i dag är den vanligaste språkrikti­ghetsfråga­n. Klurighete­n var valet mellan de och dem i meningar som vi skänkte en slant till de/dem som var hemlösa. Fram till dess hade det betraktats som korrekt att använda objektsfor­men

dem efter prepositio­n. Bertil Molde fastslog att den här konstrukti­onen kunde analyseras på ett annat sätt. Det gick även att se de som subjekt i bisatsen de som var hemlösa. Därför var det lika motiverat att betrakta

vi skänkte en slant till de som var hemlösa som korrekt.

Men han använde inte enbart grammatisk­a argument. Bertil Molde talade gärna om språkets enkelhet och funktional­itet. Ibland mötte hans rekommenda­tioner motstånd. Några av alla de ironiska och mindre smickrande titlar han fick var ”toleransen­s översteprä­st” och ”svenska språkets värsta dödgrävare”. För många svenskar kändes det naturligt att ta ut sin språkpolis­iära frustratio­n på Bertil Molde. I årtionden var han nämligen en språkvårds­kändis. Han hördes i radio och skrev språkspalt­er i pressen.

I Bertil Molde – språkvårda­re och folkbildar­e berättar Svengöran Malmgren och Birgitta Agazzi om Bertil Molde som privat och yrkesperso­n. De konstatera­r att han ofta vände sig till språkhisto­rien för att underbygga sina resonemang. När någon klagade på uttrycket billiga priser förklarade Bertil Molde att adjektivet billig längre tillbaka hade betydelsen ’rimlig’. Därför var det också rimligt att tala om billiga priser.

Av samma skäl accepterad­e han innan som tidsprepos­ition, som i innan jul. Så hade innan använts sedan medeltiden – och han såg inte logiken i att avråda från det bruket; något som många då hade fått lära sig i skolan.

En som inte lät sig övertygas av Bertil Moldes resonemang svarade: ”Ni försvarar vad som helst med att det antingen har funnits sedan Gustav Vasas tid eller att ’alla säger så nu för tiden’.” Men Bertil Molde kontrade: ”Tja, om det nu har funnits sedan

Gustav Vasas tid eller om alla säger så, vad är det för fel på det?”

DEN HÄR BIOGRAFIN ger intressant­a inblickar i den moderna svenskans framväxt. Trots att Bertil Molde var så tongivande i språkdebat­ter var han blygsam. När han som pensionär fick frågan om vilken nytta han hade gjort för det svenska språket var svaret att han förhoppnin­gsvis inte hade gjort någon större skada. Bertil Molde var onekligen en pragmatike­r. – Anders Svensson

 ??  ?? Bertil Molde blev 1961 chef för Institutet för svensk språkvård, sedermera Svenska språknämnd­en.
Bertil Molde blev 1961 chef för Institutet för svensk språkvård, sedermera Svenska språknämnd­en.
 ??  ??
 ?? (Langenskiö­ld) ?? Bertil Molde – språkvårda­re och folkbildar­e
Svengöran Malmgren och Birgitta Agazzi
(Langenskiö­ld) Bertil Molde – språkvårda­re och folkbildar­e Svengöran Malmgren och Birgitta Agazzi
 ?? (Atlas) ?? Korsordets ABC – en konstruktö­rs tankar och tricks
Lena Holmlund
(Atlas) Korsordets ABC – en konstruktö­rs tankar och tricks Lena Holmlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden