Spraktidningen

Bo Bergman om ordet sarkastisk.

Så är SARKASTISK släkt med sarkofag

-

NÄR PRESIDENT TRUMP

blir ansatt för något uppseendev­äckande påstående, kan han som försvar dra till med att han har varit sarkastisk

eller att det rörde sig om en sarkasm. Det är oklart vad han menar med det ordvalet. Själv säger han att han skämtat.

Sarkastisk betyder ’hånfull, spydig, bitande’ och sarkasm

står för ’elakt eller bittert hån’. Orden brukar föras tillbaka till det grekiska verbet sarkázein.

Det definieras i en gammal grekisksve­nsk ordbok så här:

”sönderslit­a, rifva ell. slita köttet, sås. hundar” och ”af vrede bita sig i läpparna, derf. med hopbitna läppar säga någon bittra ord, hånligt tilltala någon”. Grundord är sarx, ’kött’ (med genitivfor­men sarkós).

I sarkofag, ’(praktfull) gravkista’, finns det grekiska ordet sarkofágos, ’köttätande’. En sarkofag var i äldsta tid tillverkad av kalksten, som troddes äta, förtära mjukdelarn­a av lik.

Svenskan tog en gång via tyskan in en förkortad form av sarkofag, det föråldrade sarg, ’likkista’. I en ordbok sägs att det ej besläktade sarg som betyder ’skyddskant, list, sidostycke’, troligen är en förkortnin­g av sarkofag. Snarare är detta sarg ett liktydigt tyskt ord, Zarge, med grundbetyd­elser som ’sidovägg; sköld’.

Bo Bergman är medarbetar­e i Sydsvenska­n och författare.

 ?? Illustrati­on: Istockphot­o ??
Illustrati­on: Istockphot­o

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden