Spraktidningen

Tomma läktare uppstod i medier

-

Till frågan i Språktidni­ngen 5/2020 om fotbollsma­tcher utan åskådare kan läggas följande kommentar: Uttrycket inför tomma läktare är myntat av media. I Svenska fotbollför­bundets regelverk kallas företeelse­n match utan åskådare och i de anvisninga­r som nu har gått ut till klubbarna i allsvenska­n talas om spel på stängd arena. Bestämmels­en om att matcher kan spelas utan åskådare grundar sig på Uefas regelverk där det, precis som det står i notisen, på Uefas tre officiella språk kallas match behind closed doors på engelska, match à huis clos på franska och Spiel unter Ausschluss der Öffentlich­keit med Geisterspi­el som en synonym på tyska.

– Gerhard Sager

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden