Spraktidningen

Ett dialektalt sätt att inte förmå sig

-

Jag läste i Språktidni­ngen 4/2020 om hjälpverbe­n idas och gitta och kom då att tänka på det västgötska verbet trösta. Det betyder inte riktigt detsamma som orka, idas eller gitta utan betyder snarare ’kunna förmå sig till’, och används till exempel i uttryck som jag tröster mej inte ut i dä här vä’rt (vädret). Själv kommer jag från Herrljunga, men jag vet inte hur utbrett detta uttryck är. – Barbro Johansson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden