Spraktidningen

Medeltida köping bevarad i finskan

-

I Språktidni­ngen 5/2020 klarlägger Erik Magnusson Petzell ursprunget till ordet

köping. Jag skulle tillägga att en medeltida form av ordet

köping har bevarats i finskans

kaupunki, som är det allmänna ordet för ’stad’ på finska än i dag. Här ser man den ursprungli­ga audiftonge­n som Erik nämner. Dessutom är det finska ordet för både ’handel’ och ’butik’ fortfarand­e kauppa – klart ett lån av en äldre form av köpa. Tack för ett riktigt trevligt sommarnumm­er!

– Nicolas Dolce

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden