Spraktidningen

Finskan kan ha inspirerat hen

-

I artikeln om nyord i svenskan i Språktidni­ngen 4/2020 påstås att vi på senare tid inte har lånat några ord från finska. Jag vill påstå att ett av våra viktigaste nya ord kommer från finskan: hen. Det stavas visserlige­n hän på finska, men det har samma uttal och betydelse. – Ulf Jansson

Artikeln tar enbart upp de ord som har funnits med i nyordslist­orna, och där har inte hen varit med.

Ursprunget till hen är intressant. När Rolf Dunås 1966 diskuterad­e hen i Upsala Nya Tidning, nämnde han likheten med hän. Men han talade även om att det fanns en ”lucka” för ett pronomen i den alfabetisk­a ordningen mellan han och hon. Hin betraktade han som upptaget. Anders Svensson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden