Spraktidningen

President kan ha talat som en kung

-

I Språktidni­ngen 3/2020 skriver Anna Antonsson om pronomenet vi. I artikeln diskuterar hon Donald Trumps användning av ordet genom ett exempel: ”Det känns inte som om vi blivit ställda inför riksrätt.” Hon drar slutsatsen att han genom sitt val av vi vill inbegripa sina väljare i processen.

Utan tillgång till originalet, men med uppfattnin­g om talarens person, känns det frestande att se det som ett bruk av pluralis majestatis – det kungliga vi som vissa härskare använder när de talar om sig själva. Ett liknande – möjligen fiktivt – exempel är den brittiska premiärmin­istern Margaret Thatchers kungörelse om att hon fått ett barnbarn: ”We have become a grandmothe­r”. – Staffan Klintborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden