Spraktidningen

”Det är neutralt och lekfullt”

-

Vad är det som gör en kommunslog­an intressant?

– Det är ett ämne som väldigt ofta dyker upp i sociala sammanhang. Det krävs inga specialkun­skaper; det är neutralt och lekfullt. Och det är roligt att häckla kommunerna för plattityde­r och skeva självbilde­r.

Vad tycker du gör en kommunslog­an minnesvärd?

– Att den har en naturlig koppling till platsen, språkligt, geografisk­t eller något annat. Att den är enkel och har en rytm, en snärt.

Vilken är din favorit bland svenska kommunslog­aner och varför?

– ”Tokig i Säter”. Den är uppenbar och tvetydig, även om jag förstår att en del tar illa upp. Men floskler om framåtanda och livskvalit­et är värre.

Vilken av din hemkommun Köpings olika sloganer genom åren gillar du bäst?

– ”Inte stor, men stad” är småkul. Den är lite som att försöka äta kakan och ha den kvar – även om jag nog tycker att den är mer äten än kvar ...

På sidan 16 skriver Mats om kommunslog­aner!

 ??  ?? Mats Karlsson är frilansjou­rnalist.
Mats Karlsson om kommunslog­aner
Mats Karlsson är frilansjou­rnalist. Mats Karlsson om kommunslog­aner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden