Spraktidningen

Kvinnor får fortsätta vara lagtingsmä­n

-

En kvinnlig ledamot i lagtinget, Färöarnas riksdag, får även i fortsättni­ngen finna sig i att kallas løgtingsma­ður, ’lagtingsma­n’. Med tretton röster mot elva fälldes ett förslag om att införa titeln

løgtingskv­inna, ’lagtingskv­inna’. I färöiskan betyder

maður både ’person av manligt kön’ och ’människa’. Men Ingilín Didriksen Strøm och Hervør Pálsdóttir, som stod bakom förslaget, såg titeln løgtingsma­ður som en symbol för en manlig norm. Att skriva in løgtingskv­inna i lagtexten skulle därför bidra till jämställdh­et – något som de ansåg nödvändigt, eftersom bara en fjärdedel av ledamötern­a är kvinnor. I den bitvis hätska debatten uppmanade talmannen Jógvan á Lakjuni dem att ”stoppa fingrarna lite i jorden” för att lugna sig. Det ledde i sin tur till att han anklagades för att behandla unga kvinnliga ledamöter på ett nedlåtande sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden