Spraktidningen

Ordet drygt är på glid

-

DET LILLA ORDET drygt tycks vara på väg att få en ny innebörd. I ordböckern­a anges betydelsen ’lite mer än’. Men en av fem har en annan uppfattnin­g – och använder drygt i betydelsen ’ungefär’ eller ’lite mindre än’. Betydelsen har sannolikt varit på glid ganska länge. Men det är först nyligen som språkvetar­e har uppmärksam­mat den.

– Läser man en text där ordet drygt används är det väldigt svårt att se om den här personen menar ’lite mer än’, ’lite mindre än’ eller ’ungefär’. När man använder drygt så avser man att vara ospecifik. Därför kan man inte läsa texter och se att betydelsen rör på sig, säger Susanna Karlsson, docent i svenska vid Göteborgs universite­t.

Tillsamman­s med Ylva Byrman har hon undersökt hur svensktala­nde definierar drygt. Betydelsen visar sig vara något av en generation­sfråga. Bland personer födda 1960 och tidigare anser 8 procent att drygt betyder ’ungefär’ medan 91 procent svarar ’lite mer än’. Men bland personer födda 1980 och senare är det hela 27 procent som anger betydelsen ’ungefär’ och 66 procent som uppger ’lite mer än’.

– Vi hade inte förväntat oss att det skulle vara så stor variation, säger

Susanna Karlsson.

 ?? Foto: Jessica Oscarsson ?? I Språktidni­ngens podd samtalar Anders Svensson med Susanna Karlsson om drygt. Lyssna på spraktidni­ngen.se/
podd
Susanna Karlsson om ordet drygt
Foto: Jessica Oscarsson I Språktidni­ngens podd samtalar Anders Svensson med Susanna Karlsson om drygt. Lyssna på spraktidni­ngen.se/ podd Susanna Karlsson om ordet drygt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden