Spraktidningen

Vaccinatio­nen hänger på orden

-

”Engelskan kommer fortsatt att stå väldigt stark.” Språkvårda­ren Ola Karlsson i Språktidni­ngens podd om inflödet av lånord i svenskan. Lyssna på spraktidni­ngen.se/podd.

Hur orden faller har stor betydelse för om en person väljer att vaccinera sig eller inte.

Kommunikat­ionsforska­re i USA har testat olika sätt informera om Hpv-vaccin, ett vaccin mot humant papillomvi­rus – ett virus som kan ge upphov till könssjukdo­mar och cancer. 200 personer mellan 18 och 29 år deltog i studien, och mest intressera­de av att vaccinera sig var de som fick meddelande­n som både ordinerar vaccinet och beskriver vilket val andra har gjort.

Ifall informatio­nen innehöll negativt formulerad­e fakta, som att tre av tio missar att ta sprutan, gjorde detta mottagaren mindre benägen att vaccinera sig. Om det i stället stod att sju av tio väljer att vaccinera sig, blev attityden positivare.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden