Spraktidningen

Stereotyp om kön färgar pojkars läsning

-

FLICKOR BÖRJAR i regel läsa tidigare än pojkar. Den genomsnitt­liga flickan är dessutom aningen bättre på att läsa än den genomsnitt­liga pojken. Men det här kan åtminstone delvis vara en följd av könsstereo­typer. Det visar en studie från universite­tet i Hamburg.

Forskarna har testat samma tyska elever i två omgångar, en i femte och en i sjätte klass. Det visade sig att pojkar i allmänhet underskatt­ade sin förmåga att läsa. Därför var de också mindre motiverade att ägna sig åt läsning – i en nedåtgåend­e spiral.

Förklaring­en till det svagare intresset är enligt forskarna att läsning i allmänhet främst betraktas som något som flickor är bra på. Denna stereotyp leder i sin tur till att pojkar bryr sig mindre om att läsa. Forskarna fann också ett samband mellan olika pojkars syn på flickors försprång. De som har en starkare föreställn­ing om läsning som en kvinnlig domän presterar sämre än de pojkar som inte tror lika mycket på den stereotype­n.

 ??  ?? Pojkar underskatt­ar ofta sin egen läsförmåga.
Pojkar underskatt­ar ofta sin egen läsförmåga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden