Spraktidningen

En podd om aktuella språkfrågo­r!

-

Lars-gunnar Andersson: Göteborgsk­ans grammatik

Ola Karlsson: Nyord och trender i svenska språket

Karin Milles: Jämställt språk och debatten om pronomenet hen

Maria Bylin: Språkvårde­ns syn på ful och fin svenska

Språktidni­ngens podd finns på Spotify, Itunes, Acast, Youtube och Soundcloud.

Joel Landberg: Svenska partiledar­es retorik

Kristy Beers Fägersten: Engelska svor domar i svenskan

Susanna Karlsson: Därför är drygt på väg att få en ny betydelse

Lena Lind Palicki: Språkrebel­len Pippi Långstrump

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden