Spraktidningen

fakta om ukrainska

Språkets uppsving började efter Ukrainas självständ­ighet 1991.

-

Antal talare:

Med drygt 30 miljoner talare, varav 5 000 i Sverige, är ukrainskan ett av Europas tio största språk. Stora ukrainskta­lande emigrantgr­upper finns även i USA, Kanada och Brasilien. Språket tillhör tillsamman­s med ryskan och vitryskan de östslavisk­a språken, som delvis är inbördes begripliga.

Historia:

Ukrainskan utvecklade­s från det folkspråk som talades i Kievriket under medeltiden. Det moderna skriftsprå­ket skapades i slutet av 1700-talet, men motarbetad­es av både Tsarryssla­nd och Sovjetunio­nen. Sedan Ukrainas självständ­ighet 1991 har språket gradvis fått en starkare ställning och upplever i dag en renässans inom litteratur och film.

Alfabet:

Språket använder en variant av det kyrilliska alfabetet. Till skillnad från i andra slaviska språk betecknar bokstaven Г inte g, utan ett tonande h-ljud. Bokstaven g motsvaras i stället av Ґ, som sällan används eftersom g-ljudet är ovanligt. Apostrof används för att visa att den föregående konsonante­n ska uttalas hårdare, som i ад'ютант, ”ad’yutant”, ’adjutant’.

Grammatik:

Ukrainskan är det enda slaviska språket där verben har en särskild böjning i futurum, till exempel їстиму, ”yistymu”, ’jag ska äta’, av infinitivf­ormen їсти, ”yisty”, ’att äta’. (Läs om svenskans futurum på sidan 36).

Surzjyk:

På landsbygde­n i nordöstra Ukraina talas суржик, ”surzjyk”, ett rysk-ukrainskt blandspråk. Vid en undersökni­ng 2003 uppskattad­es att surzjyk talades av mellan en och två tiondelar av Ukrainas befolkning. Ordet суржик betecknar ursprungli­gen en blandning av sädesslag.

Liten ordlista:

Доб́ рий день! ”Dobryj denj” = ’Hej!’ (bokstavlig­en ’God dag!’)

завжди, ”zavzhdy” = ’alltid’, av det föråldrade polska ordet

zawżdy – historiskt har polskan haft ett stort inflytande på ukrainskan.

дах, ”dach” = ’tak’, av tyskans Dach – tyska lånord är också vanliga.

біа ворона, ”bila vorona” = ’vit kråka’ – motsvarar svenskans ’svarta får’ eller en allmänt udda person. Ukrainskan är känd för sina många synonymer och har 45 ord för verbet ’slå’, bland andra:

• Бити, ”byty”

• періщити, ”perishchyt­y”

• парити, ”paryty”

• сікти, ”sikty”

 ??  ?? LYSSNA!
på ukrainska på spraktidni­ngen.se/
ukrainska
LYSSNA! på ukrainska på spraktidni­ngen.se/ ukrainska

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden