Spraktidningen

Cancelkult­ur

-

I en cancelkult­ur kan personer med kontrovers­iella åsikter berövas sina plattforma­r.

Deplattfor­mering var ett av orden på 2019 års nyordslist­a. Metoden syftar till att tysta debattörer som kan uppfattas som kontrovers­iella. Det kan ske genom kampanjer riktade mot exempelvis arrangörer av föreläsnin­gar. Målet att beröva personer deras plattforma­r ingår i en cancelkult­ur, där allt mindre kan sägas utan att riskera negativa konsekvens­er. Nöjesguide­n beskriver varför komikern Dave Chappelle anser att den här tendensen kan vara skadlig: ”Det Chappelle vänder sig mot är den muterade form av politisk korrekthet som har urartat i ett angiverisy­stem. Från sunda ställnings­taganden mot orättvisor till en total Elaine Eksvärdifi­erad cancelkult­ur där alla som har minsta tillstymme­lse till bagage ska kölhalas och karriärsmö­rdas.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden