Spraktidningen

Resebubbla

-

En resebubbla är bara till för utvalda turister.

När länder börjar öppna gränserna på nytt efter minskad smittsprid­ning, är inte alla välkomna. Vissa länder tillåter bara turister från länder som anses ha coronasmit­tan under kontroll. På olika håll i världen skapas resebubblo­r, där medborgars­kapet avgör vilka som släpps in. Svenska Dagbladet berättar att Estland, Lettland och Litauen bara öppnade gränserna för varandra: ”Därmed skapades ett slags ’resebubbla’ inom EU, inom vilken man kan röra sig helt fritt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden