Spraktidningen

Folkhälson­ationalism

-

Folkhälson­ationalism är övertygels­en om att det egna landets åtgärder mot coronapand­emin är bäst.

Debatten om hur coronaviru­set covid19 ska bekämpas har pågått ända sedan smittan bröt ut i början av året. Inte sällan har invånarna i världens länder slutit upp bakom de egna myndighete­rnas och regeringar­nas hantering av krisen. Det här fenomenet kallas folkhälson­ationalism. Dagens Nyheter rapportera­r att pandemin har skapat en ny typ av patriotism: ”Svenskar ser sig sällan som patrioter. Men landets sätt att hantera coronasmit­tan har för många blivit så viktigt att försvara att en ny folkhälson­ationalism har växt fram.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden