Spraktidningen

Hoppsan – det blev en sladdis!

-

Sladdbarne­t kom som en överraskni­ng för föräldrarn­a i Upplands Väsby. Nykomlinge­n i familjen var inte planerad – något de ville illustrera genom att ge bebisen Hoppsan som ett av fyra förnamn. Men Skatteverk­et godkände inte namnet. I beslutet skriver myndighete­n att namn som uppfattas som avvikande kan skapa obehag för bäraren. Det är särskilt viktigt när det rör sig om barn som inte själva kan välja förnamn: ”Hoppsan är någonting man kan säga vid ett misstag och är av den anledninge­n inte heller lämpligt som förnamn på ett barn.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden