Spraktidningen

Recept på en bra kommunslog­an

-

En kommunslog­an har större chans att bita sig fast om den är: • kort och snärtig, elegant • vitsig, tvetydig, klurig • rytmisk • igenkännba­r • substantie­ll, sanningsen­lig En framgångsr­ik slogan kan också innehålla allitterat­ion, assonans eller slutrim. Det är också bra om den förmedlar en känsla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden