Spraktidningen

Mindre bra:

-

• skrytsamhe­t snyltande på annans • renommé • för långa och omständlig­a formulerin­gar • engelska inte vara En slogan får heller vara för intern, utan måste som bor begriplig även för dem utanför kommunen.

Källa: Einar Korpus och Joel Landberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden