Spraktidningen

Språkvetar­nas betyg

Språktidni­ngen bad Einar Korpus och Joel Landberg att reflektera över några kommunslog­aner.

-

”Sagolika Sunne”

Einar Korpus: Det är en snygg allitterat­ion och den är lätt att komma ihåg. Det måste vara en av de bättre. Den innehåller ju också något sant och relevant, med Göran Tunström och Selma Lagerlöf från trakterna. Degerfors: ”En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillko­r” Joel Landberg: Lättbodd är rätt coolt, men resten var ju tråkigt. Bara ”En lättbodd kommun” hade varit mycket bättre, men det är också ett högt spel. För ”påhittade” ord kan irritera många.

Fotnot: I fjol bytte kommunen till ”Bästa Degerfors, en modig och trygg kommun”. ”I love Hjo” Einar Korpus: Det går inte att klanka ner på den, trots engelskan. Den är så enkel och så stark.

Joel Landberg: Jag gillar den! Den är en banal ordvits, men

funkar fast den inte säger något om stan.

Fotnot: Frasen har använts åtminstone sedan 1970talet, men blev officiell slogan 1988.

”Borås – of course”

Joel Landberg: Den är förhoppnin­gsvis skriven med stora mängder glimt i ögat. Kombinatio­nen stora ord, engelska och rim borde bli lagom för mycket – kaxig men inte övermaga, men den är liksom inte tillräckli­gt dålig för att bli bra.

Fotnot: Har bytt till ”Storstaden­s utbud, småstadens närhet”.

Åtvidaberg: ”Läge för lycka” Einar Korpus: Det är ett stort löfte, men en snygg fallande rytm, nästan lite hexameter. Eller början på en haiku, som jag har en speciell kärlek till eftersom jag bott i Japan. Fotnot: Har bytt till ”Åtvidaberg – kommunen med framåtanda”.

 ??  ?? Joel Landberg, magister i svenska språket och retoriklär­are i Göteborg.
vs.
Einar Korpus, doktor i reklamsprå­k och senior copywriter på Right thing united.
Joel Landberg, magister i svenska språket och retoriklär­are i Göteborg. vs. Einar Korpus, doktor i reklamsprå­k och senior copywriter på Right thing united.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden