Spraktidningen

Har du en egen slogan?

-

Finns det någon kommun som har en slogan som kan vässas till? Eller har du en slogan åt en kommun som behöver ett slagkrafti­gt budskap?

Mejla din slogan till kommunslog­an@ spraktidni­ngen.se eller skicka till Språktidni­ngen, Kaptensgat­an 6, 2 tr.

114 57 Stockholm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden