Spraktidningen

PER FORNANDER

sjuksköter­ska på 1177, Malmö

-

Hur talar du med patientern­a?

– Detta pratar vi mycket om redan på introdukti­onsutbildn­ingen; allt från vilken fras vi använder när vi svarar till vilket tonfall vi har under samtalet. Vi följer också en ganska strikt metodik under samtalets gång för att inte missa väsentliga detaljer.

Jag skulle beskriva min röst som tydlig och närvarande. Man ska inte vara glättig, men inte heller opersonlig. Jag svarar med ”Välkommen till 1177. Du pratar med Per, sjuksköter­ska”. Det gör stor skillnad att säga sitt namn; då är det betydligt lättare för patienten att öppna sig.

Patienten får sedan berätta med egna ord, utan att jag tar över. Denna lyssnarfas är viktig och rymmer en stor del av den informatio­n jag behöver. Här behövs en empatisk förmåga, så att man också kan förnimma det som inte kommer fram i orden. Därefter bekräftar jag vad jag har uppfattat och fortsätter med att ställa frågor.

Det är viktigt att komma överens med patienten om vad man pratar om. Många av de samtal som misslyckas handlar om att sjuksköter­skan och uppringare­n inte har haft samma utgångspun­kt i samtalet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden