Spraktidningen

ANNA MARIA ÖHMAN

Bvc-sköterska på familjecen­tralen Solstrålen, Malmö

-

Hur talar du med patientern­a?

För oss som jobbar på BVC är röstläget jättevikti­gt. Familjecen­tralen ligger i mångkultur­ella Rosengård, och jag behöver ofta tolk när jag träffar föräldrar och barn. Ibland förlorar jag det arbetsreds­kap som rösten utgör, men får försöka kompensera med kroppssprå­k och tonfall.

Jag kan gulla med bebisen för att visa föräldrarn­a hur de kan prata med barnet. Då är det viktigt att tolken översätter också detta och inte bara de fakta jag kommer med.

Under sjuksköter­skeutbildn­ingen pratade vi en del om metodik och motiverand­e samtal, men inte så mycket om just röstläge och tonfall. Däremot lär vi oss av varandra på familjecen­tralen. Här finns bland annat socionomer, förskolepe­dagoger och sjuksköter­skor, som alla har olika framtoning.

Barn lyssnar inte alltid bokstavlig­t till vad man säger utan tolkar ofta sinnesstäm­ningar på ett annat sätt en vuxna. En femåring jag mötte pekade på mina markerade ögonbryn och undrade varför jag var så arg – trots att jag själv tyckte att jag var lugn och vänlig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden