Spraktidningen

PETRA MEDE

-

Född:

7 mars 1970 i Stockholm.

Familj:

Dottern Adeline, 7 år.

Bor: Bromma. Bakgrund:

Född i Stockholm. Uppvuxen i Göteborg. Tog en kandidatex­amen i konstveten­skap, franska, historia och lingvistik vid Stockholms universite­t. Vann en ståupptävl­ing 2005 och blev komiker. Har bland annat medverkat i Parlamente­t i TV4 och Roast på Berns i Kanal 5. På TV3 har hon haft Petra Mede show. Har varit programled­are för Guldbaggeg­alan, Qx-galan och Eurovision song contest. Var julvärd i SVT 2013. Skådespela­t i Colin Nutleys film Medicinen samt i Felix, Clara och Moa Herngrens tv-serie Bonusfamil­jen. Spelat i Molières Den inbillade sjuke på Maximteate­rn i Stockholm.

Aktuell med:

Skam och högmod i Sävedalen (Norstedts).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden