Spraktidningen

Språketspr­eds av romarna

-

Latin var språket som talades i antikens Rom och spreds över stora delar av Europa i takt med Romarriket­s utbredning. Från renässanse­n fram till 1800-talet användes språket flitigt inom vetenskape­n, och gör så till viss del än i dag inom katolska kyrkan. Intresset för mer användning av latin i dag drivs på både av Vatikanen och av entusiaste­r runt om i världen. Vatikanens radio sänder nyheter på latin, något som länge finska Yle var ensamma om med programmet Nuntii Latini, som efter 30 år i etern lades ner 2019. Kärleken till latin tycks vara djup hos våra grannar i öster. När landet 2006 var ordförande i EU publicerad­es också nyhetsbrev på latin.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden