Spraktidningen

Olika tolkning för år och klockslag

-

? Hur skriver man ett åldersspan­n korrekt med hjälp av tankstreck? Om jag vill ange ett biljettpri­s som gäller fram till du fyller nitton, kan jag då skriva 0–18 år? När man talar om tid är det givet att ett möte som pågår klockan 14–16 slutar 16, men gäller samma sak för ålder? I så fall skulle 0–18 år innebära att biljettpri­set gäller till den dag du fyller 18. – Linda

! Ja, du kan skriva så. Och din iakttagels­e stämmer, intervalle­t tolkas olika beroende på om det är klockslag eller år. Om priset gäller för åldern 0–18 år så tolkas det oftast som om hela det år då man är 18 inkluderas, medan öppettider klockan 14–16 tolkas som att butiken är stängd 16.01. Det vill säga timmen som börjar klockan 16.00 inkluderas inte.

Maria Bylin, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden