Spraktidningen

Utbildning oftare helt på egen hand

-

? Jag läste nyligen en annons där det stod: Join a Live Training! Kan man verkligen säga a training? – Steve

! Training används här i betydelsen ’utbildning’ och det vanliga är att säga a training session/ programme etcetera, men på senare tid har man börjat se training med obestämd artikel och utan efterfölja­nde substantiv, som i A free training is scheduled for Feb. 25–27; The department is holding a free training to build their network.

Hans Lindquist, Malmö universite­t

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden