Spraktidningen

Klokt att kalla gamer gejmare

-

?

Hur skriver man om att spela dataspel: gejma, gama eller gamea; gejmare, gejmer eller gamer; gejming eller gaming? – Rasmus

!

Vi rekommende­rar i första hand de försvenska­de variantern­a gejma, gejmare och gejming.

I mer formella texter kan man välja skriva att spela dataspel, dataspelar­e och dataspelan­de.

En av fördelarna med att använda den svenska stavningen är att man då undviker den förvirring som stavningen gama/gamea, gamer och gaming

kan ge i svenska texter. På samma sätt har stavningen försvenska­ts i till exempel orden tejpa och dejta (i stället för tapa/tapea och data/datea). Ingrid Olsson, Språkrådet

 ??  ?? Stavningen gama kan skapa förvirring. Därför är det klokt att skriva gejma.
Stavningen gama kan skapa förvirring. Därför är det klokt att skriva gejma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden