Spraktidningen

Vanligast med obestämt virus

-

?

Heter det symptoms of coronaviru­s eller symptoms of the coronaviru­s? – Dagny

!

Även om coronaviru­s ibland används i bestämd form – the coronaviru­s – är obestämd form generellt vanligast på engelska. Detta gäller även för symptoms of (the) coronaviru­s, men båda formerna förekommer. Till exempel skriver The New York Times she developed symptoms of the coronaviru­s medan NBC skriver The CDC believes symptoms of coronaviru­s may appear in as few as 2 days.

Det kan även nämnas att själva viruset heter covid-19,

som på engelska ofta skrivs med versaler: COVID-19.

Tove Larsson, Uppsala universite­t

 ??  ?? Än så länge är det säkert att skolbarnen­s höstförkyl­ning kommer som ett brev på posten.
Än så länge är det säkert att skolbarnen­s höstförkyl­ning kommer som ett brev på posten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden