Spraktidningen

Spår av sjönamn i Funäsdalen

-

?

Jeg bor på Røros i Norge og besøker ofte Funäsdalen. Nå har jeg begynt å fundere på hva navnet Funäsdalen betyr og kommer fra. Kan dere hjelpe meg med det? – Ola

!

I Svenskt ortnamnsle­xikon kan man läsa att Funäsdalen är en tätort i Tännäs socken, Härjedalen. Det äldsta belägget är Fonnesdal från år 1546. Namnet är troligen en sammansätt­ning av ett sjönamn Funnosior, avseende Funäsdalss­jön, och dal. Sjönamnet innehåller i sin tur ånamnet Funnan, som avser den å som förbinder sjön med Ljusnedals­sjön. Efterleden är det fornvästno­rdiska siór, ’sjö’. Ånamnet kan höra samman med verbet finna och betyda ’den som går, söker sig mot något’ eller dylikt. Daniel Solling, Namnarkive­t i Uppsala

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden