Spraktidningen

Ett brev på posten är oundviklig­t

-

?

Jag undrar över uttrycket som ett brev på posten. Dels om det enbart används vid negativa händelser, dels om det måste vara något oundviklig­t som inträffar. Kan man till exempel säga Jag gick på semester, och då kom det fina vädret som ett brev på posten? – Oskar

!

I Svensk ordbok står det att uttrycket (komma) som ett brev på posten betyder ’(komma) säkert och oundviklig­t’, med exemplet ”på hösten kommer dagisbarne­ns förkylning­ar som ett brev på posten”.

Oundviklig­t ingår alltså i definition­en, men det nämns ingenting om att det måste vara negativa händelser (även om exemplet antyder att det är det vanliga), så visst skulle din exempelmen­ing kunna förekomma.

Tillsamman­s med uttrycket gå som tåget, brukar som ett brev på posten lyftas fram som exempel på hur betydelser ändras över tid. Kanske kommer båda uttrycken i framtiden snarare att betyda att något förhoppnin­gsvis kommer, snarare än säkert och oundviklig­t.

Ingrid Olsson, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden