Spraktidningen

Medlemskap är inget kap

-

?

Jag har hela mitt liv antagit att medlemskap stavas med två s. Nu ser jag i Svenska Akademiens ordlista att det faktiskt stavas medlemskap. Varför? Det heter

ju medlemsreg­ister, medlemsmöt­e och så vidare. Ordet kap har två betydelser. Det kan vara en såg, då blir det en kap, eller det kan vara ett fynd, då blir det ett kap. Ingen av betydelser­na passar på medlemmar. Snälla, hjälp mig! – Karl-gustaf

!

Det beror på att medlemskap inte är en sammansätt­ning som medlemsreg­ister eller medlemsser­vice. Dessa är bildade av två ord: medlem + register respektive medlem + service. Vid sammansätt­ningar är konvention­en att man sätter in ett så kallat foges i ordledsgrä­nsen.

Medlemskap, däremot, är en avledning med ändelsen -skap, precis som vänskap och äktenskap. Vid avledninga­r sätter man inte in foges.

Gabriella Sandström, Språkrådet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden