Spraktidningen

Även män kan bära hoppet i barmen

-

Jag har en fråga om ? ordet barm. Kan det användas om både män och kvinnor? Till exempel ”Han hade en glimt av hopp i barmen”? – Lisa !

Ordet barm förknippas nog främst med kvinnor, men i vissa sammanhang kan det också användas om män. I ditt exempel passar det bra tycker jag.

I en betydelse av ordet syftar det på något ganska påtagligt, närmare bestämt på själva bröstet eller brösten, eller på utrymmet mellan bröst och kläder. Då används det mest om kvinnor (tänk dock på Tage Danielsson­s julklassik­er, där Karlbertil Jonssons far utbrister ”Jag har närt en kommunist vid min barm!”).

I en annan betydelse syftar ordet på utrymmet inne i människobr­östet, normalt i bildlig betydelse. Så är det ju i ditt exempel. Det finns många andra exempel i litteratur­historien. I Viktor Rydbergs översättni­ng av Johann Wolfgang von Goethes Faust står det exempelvis:

”Säll den, som tro i barmen bär! Han aldrig ångrar, vad han må försaka”.

Ordet barm har funnits i svenskan sedan 1300talet och antas betyda något i stil med ’något där någonting bärs’.

Linnea Hanell, Språkrådet

 ??  ?? Uttrycket mood syns ofta i sociala medier.
Uttrycket mood syns ofta i sociala medier.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden