Spraktidningen

Den som zonar ut släpper fokus

-

?

Jag fick nyligen lära mig att det inte heter zooma ut utan att zona ut när man tappar koncentrat­ionen och slutar att lyssna. Nu läser jag i en roman att huvudperso­nen zoomar ut. Fick jag det felförklar­at eller funkar båda? – Suzanne

!

Det kan heta på båda sätten. Båda uttrycken beskriver att någon tappar koncentrat­ionen och ”försvinner” ett tag.

Att zooma är att steglöst förändra brännvidde­n hos till exempel ett kameraobje­ktiv. Man zoomar in för att komma närmare motivet och zoomar ut för att komma längre ifrån. Man kan även zooma in eller ut vid till exempel kartor eller bilder på webben. Den som mer bildligt talat zoomar ut kan alltså antingen sluta titta på detaljerna och i stället försöka se helheten eller helt tappa fokus.

Att zona ut är en direktöver­sättning från det amerikansk­a uttrycket zone out.

Det innebär att någon släpper koncentrat­ionen och bara tittar tomt framför sig utan att tänka, kanske på grund av trötthet eller uttråkning. Ingrid Olsson, Språkrådet

 ??  ?? Det finns olika principer för att beteckna personer som lever i ett land, men har sina rötter i ett annat
land.
Det finns olika principer för att beteckna personer som lever i ett land, men har sina rötter i ett annat land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden