Spraktidningen

Göra hjälper till i södra Bohuslän

-

?

Som liten noterade jag att min far, infödd Tjörnbo,sade: ”Du gör inte försöka!” i betydelsen ’Du behöver inte försöka’. Det lär också förekomma på andra ställen i Bohuslän. Vad är det här för användning av verbet göra? – Ingemar

!

I likhet med andra talare av traditione­ll sydbohuslä­nska kunde din far uppenbarli­gen använda göra som ett hjälpverb. Han använder då göra på samma sätt som andra hjälpverb: du behöver/måste/ bör/lär inte försöka.

Hjälpverbe­t göra har dragit sig långt bort från verbets egentliga betydelse (som är typ ’tillverka’). I stället används det för att förmedla talarens – det vill säga din fars – inställnin­g till hur kombinatio­nen av subjekt och huvudverb – det vill säga ditt försökande – bör uppfattas. Sådant brukar kallas modal betydelse. Sista steget på hjälpverbs­skalan skulle göra ta om det kunde konstruera­s helt opersonlig­t, som behöver i satser som Det behöver inte betyda så mycket. Men några sådana exempel med göra hittar jag inte i våra bohuslänsk­a samlingar.

Erik Magnusson Petzell, Dialekt-, namn- och folkminnes­arkivet i Göteborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden