Spraktidningen

Bäst att förklara bygglov för granne

-

?

Vi diskuterar orden grannehöra­nde och grannhöran. Vad heter det egentligen? Vi ser att Boverket använder ordet grannehöra­nde medan olika kommuner använder sig av ordet grannhöran.

– Anne

!

Ordet du undrar över är, som jag förstår det, en term som innebär att man ska höra med sina grannar i samband med ansökan om bygglov. Termen finns varken i Svenska Akademiens ordlista eller i Svensk ordbok (svenska.se) och inte heller i Rikstermba­nken

(rikstermba­nken.se) vilket tyder på att den inte är fullt etablerad. Det kan förklara variatione­n.

Det verkar vid en sökning som om grannehöra­nde är den variant som är vanligast, så jag skulle rekommende­ra er att använda den.

Termen är kanske inte det bästa valet i kommunikat­ionen med allmänhete­n, eftersom risk finns för att de inte känner till ordet. Då är det bättre att förklara hur man bör kommunicer­a med sina grannar i samband med ansökan om bygglov.

Johanna Ledin, Språkrådet

Språktidni­ngen samarbetar i Frågor & Svar med språkvårda­re och forskare vid Linnéunive­rsitetet, Malmö universite­t och Uppsala universite­t samt Dialekt-, namn- och folkminnes­arkivet i Göteborg, Dialekt- och folkminnes­arkivet i Uppsala, Namnarkive­t i Uppsala och Språkrådet i Stockholm vid Institutet för språk och folkminnen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden