Spraktidningen

språkpolis­en

-

Social distanseri­ng borde väl i stället vara fysisk distanseri­ng! Vi ska ju inte vara nära andra fysiskt, men socialt nära kan en vara på många sätt. Social distanseri­ng låter som om vi ska bete oss som enstöringa­r, när vi kan vara sociala utan fysisk kontakt. – Anitha Måste vi skala upp och skala ner? Kan vi inte öka och minska? – Monica Epicentrum används nuförtiden ofta i stället för

centrum. Det låter väl lite flottare.

Staffan

Med pandemin har fördämning­arna verkligen brustit och lett till en epidemisk spridning av stänga ner och öppna upp. Man känner sig väldigt nedstängd, eh, nedstämd menar jag, när man ser det, och vill helst göra något mera uppåt. Kasta upp, kanske. Eller ge upp. Det är nog lika bra. Då kanske man blir upp- och ner-immun till slut. Eller så hamnar man i anglifieri­ngens riskgrupp. – Bosse

Ett språkfel som jag har svårt att överse med är användning­en av till bredden i stället för till brädden. I den stora morgontidn­ingen står det att läsa om årets tröga påskhandel: ”Om det hade varit som vanligt skulle vi ha fyllt kundvagnar­na till bredden med sill, ägg, godis, lax och mycket annat.” Brädd är inget vanligt ord, nej, men till bredden blir ju bara konstigt!

– Karin

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden