SÅ SKRI­VER VI

Star Wars - - INNEHÅLL -

”The for­ce awa­kens” är den förs­ta ic­ke­a­ni­me­ra­de Star wars- film som går upp på bio i Sve­ri­ge ut­an över­satt ti­tel. Al­la and­ra tit­lar skri­ver vi på svens­ka här i Star wars-bi­beln, och vi för­sö­ker även an­vän­da svens­ka namn på sa­ker och ting i så hög grad som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.