Star wars i fram­ti­den

Star Wars - - ALLT VI VET OM -

ROGUE ONE: A STAR WARS STO­RY (2016) Fe­li­ci­ty Jo­nes, Ben Men­del­sohn och Mads Mik­kel­sen har vik­ti­ga rol­ler i fil­men som ut­spe­las ef­ter ”Mörk­rets hämnd” men fö­re ”Stjär­nor­nas krig” och hand­lar om att stjä­la rit­ning­ar­na till Döds­stjär­nan. Görs som en fri­ståen­de film.

EPI­SOD VIII (2017) Ri­an John­son (”Loo­per”) ska re­gis­se­ra näs­ta film i se­ri­en. In­spel­ning­en star­tar i ja­nu­a­ri 2016. Dai­sy Rid­ley har sagt att hon är med. Be­ni­cio Del To­ro ska ock­så va­ra klar för en roll.

HAN SOLO-PRE­QUEL (2018) Law­rence Kas­dan ha­de bör­jat skri­va på en film som hand­lar om unge Han Solo fö­re ”Stjär­nor­nas krig”. Den blev upp­skju­ten när han istäl­let skrev ”The for­ce awa­kens”. Den ska re­gis­se­ras av män­nen som gjor­de Lego-fil­men.

EPI­SOD IX (2019) Det en­da som är sagt om den ni­on­de Star wars-fil­men är att den ska ha pre­miär 2019 och att Ri­an John­son är en av ma­nus­för­fat­tar­na. Den ska re­gis­se­ras av Co­lin Tre­vor­row (”Ju­ras­sic world”).

BO­BA FETTPREQUEL (okänt re­le­a­se­da­tum) Det ska ock­så gö­ras en fri­ståen­de film om Bo­ba Fett som ut­spe­las fö­re ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”.

DIS­NEY­LAND Det kom­mer att byg­gas sär­skil­da Star wars-län­der i Dis­ney­land i Los Ang­e­les och Disney world i Flo­ri­da. Be­sö­kar­na ska fö­ras till en ny pla­net och en åktur som blir en av de störs­ta Disney byggt. De bör­jar byg­gas 2016, men det är in­te sagt när de nya at­trak­tio­ner­na öpp­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.