Al­la des­sa ryk­ten!

Star Wars - - ALLT VI VET OM -

Gal­na, skämt­sam­ma och nör­di­ga te­o­ri­er kring nya fil­men. Vi har sam­lat ihop de mest an­märk­nings­vär­da.

Ky­lo Ren är en Sith lord. Lu­ke Sky­wal­ker har bli­vit ond ef­tersom han in­te syns på af­fi­schen.

Fil­men öpp­nar med en bild på Lu­kes av­hugg­na hand som fly­ter runt i rym­den.

Yo­da dy­ker upp i fil­men.

Max von Sydow spe­lar en gam­mal, sar­gad, Bo­ba Fett.

Jar Jars ske­lett lig­ger i ök­nen i fil­mens in­led­ning.

Han Solo klär ut sig till storm­troo­per – igen.

Jar Jar Binks är en skick­lig ond kri­ga­re, al­li­e­rad med Pal­pa­ti­ne

och låt­sas ba­ra va­ra klum­pig. Han vi­sar sig va­ra Supre­me Le­a­der Sno­ke.

Det finns ett mys­tiskt träd som kan an­vän­da Kraf­ten.

Kris­ten Ste­wart och/el­ler Ro­bert Pattin­son har en ca­meo.

On­ding­ar­na sö­ker ef­ter

Kej­sa­rens läro­mäs­ta­res, Darth Pla­gu­eis, grav.

Ky­lo Ren mör­dar en av skå­di­sar­na från ori­gi­nal­tri­lo­gin.

Han och Chewie har bytt bort ”Fal­ken” mot en Star destroyer.

Käl­lor: IN­TER­NET

Foto: AP

Dy­ker Pattin­son och Ste­wart upp?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.