’’Här finns det gam­la kä­ra strun­tet’’

Star Wars - - RETRO -

”Här finns t ex ett par små­putt­ri­ga ro­bo­tar, varav den ene på­min­ner om plåt­gub­ben i ”Troll­kar­len från Oz”, Judy Gar­lands gam­la älsk­li­ga sång- och sa­go­film. Och när unge Lu­ke Sky­wal­ker och hans med­hjäl­pa­re ja­gar fram mel­lan pla­ne­ter­na för att stör­ta det ond­ske­ful­la kej­sar­dö­met ler man igen­kän­nan­de, för här finns det gam­la kä­ra strun­tet i ny för­pack­ning.

Här finns Vil­da Väs­tern, ori­en­ta­lis­ka även­tyrs­värl­dar, gam­la flyg­strids­fil­mer och ri­vi­ga biljak­ter med me­ra, skick­ligt pla­gi­e­ra­de av en av des­sa re­gis­sörs­ung­do­mar som häc­kat på bio se­dan ma­tiné­ål­dern och gär­na blädd­rar i min­ne­na.

Sånt till­hör för­tjäns­ter­na i ”Stjär­nor­nas krig”. Men jag tyc­ker in­te det räc­ker för att gö­ra det till en bra film. Den är en un­der­lig bland­ning av lek­full­het och idi­o­tiskt un­der­håll­nings­våld ut­an rik­tig stil och styr­sel, med fi­na upp­slag som in­te full­följs.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.