Epi­sod IV: Stjär­nor­nas krig

Star Wars - - STAR WARS -

Un­der­känd. För­u­tom prin­ses­san Leia är den en­da and­ra namn­giv­na kvinn­li­ga ka­rak­tä­ren Lu­kes fas­ter Be­ru. Hon syns i bild knappt en mi­nut och får ald­rig ta­la med en an­nan kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.