Har fort­satt som ko­mi­ker och skå­de­spe­la­re

Star Wars - - I KULISSERNA -

Ken­ny Ba­ker var en fö­re det­ta cir­kus­per­son­lig­het som fort­sat­te job­ba i un­der­håll­nings­bran­schen som ko­mi­ker och skå­de­spe­la­re ef­ter Star wars. Ut­ö­ver Ge­or­ge Lucas rymd­be­rät­tel­ser har han synts i ”La­by­rint”, ”Ama­deus”, ”Willow”, ”Ti­me ban­dits”, ”Ele­fant­man­nen” och ”24 hour par­ty pe­op­le”.

Ken­ny bor med sin fru, som ock­så är kort­växt, och två sö­ner. 2005 skrev brit­tisk press om hur Ken­ny Ba­ker bli­vit haf­fad av po­li­sen ef­ter att ha kört bil al­ko­holpå­ver­kad i eng­els­ka Lan­cashi­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.